Concurs „Planeta Pământ – mediu curat!”

Concursul „PLANETA PĂMÂNT – MEDIU CURAT!”, care se va desfăşura în cadrul Școlii Gimnaziale cu Program Suplimentar de Muzică și Arte Plastice Sighetu Marmației, în aprilie 2023, este o activitate educativă de nivel judeţean la care sunt aşteptate să participe echipaje formate din elevi angrenaţi în activităţi extraşcolare ale ME.

Concursul se va desfăşura pe secțiuni, după cum urmează:

 • Secțiunea Grafică– format A4 sau A3
 • Secțiunea Pictură – format A4 sau A3
 • Secţiunea „Mozaic” – COLAJ – Ziua Pământului, hai să ne bucurăm!
 • Realizarea unor afișe de ziua Pământului – format A4-A3
 • Origami
 • Machete din materiale reciclabile, lucrări tridimensionale din materiale reciclabile: roboți, animăluțe, etc.

Concursul se adresează elevilor din clasele V-VIII, dar şi cadrelor didactice, părinţilor elevilor sau altor adulţi interesaţi. Vor fi evaluate numai creaţiile şi produsele proprii ale elevilor.

Vă rugăm să lăsaţi copiii să-şi exprime liber ideile, trăirile și sentimentele.
Un participant poate trimite maxim 3 lucrări la concurs.
Evaluarea se va face pe fiecare an de studiu, o mare pondere în evaluare având-o nota personală (starea sufletească exprimată de elev, originalitatea, spontaneitatea, lipsa intervenţiei directe a adultului).
Lucrările nu se returnează după concurs.

Fiecare lucrare realizată va avea obligatoriu lipită pe verso o etichetă tip, completată cu datele de mai jos:

 • Nume și prenume
 • Clasa
 • Școala
 • Cadru didactic îndrumător
 • Adresă cadru didactic
 • E-mail
 • Titlul lucrării
 • Secțiunea din concurs la care se înscrie

Juriul va aprecia originalitatea și creativitatea lucrărilor înscrise în concurs. Nu se percepe taxă de participare.
Premii acordate sunt: I, II și III și menţiuni pentru fiecare secţiune, cu trimiterea prin e-mail/poștă a diplomei. Coordonatorii care doresc primirea diplomelor proiectului prin poştă, vor trimite un plic autoadresat şi timbrat, o dată cu lucrările, fişa de înscriere şi protocolul de colaborare, până pe 21 aprilie 2023, la adresa: Școala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică și Arte Plastice Sighetu-Marmației, str. Mihai Eminescu, nr. 6, județul Maramureș, cu mențiunea pentru concursul județean „Planeta Pământ – Mediu Curat!”.

Protocol de colaborare și fișă de înscriere concurs