Concurs de Interpretare Instrumentală, ediția a XXX-a (2024)


Concurs de Interpretare Instrumentală (clasele I-IV)

Formular înscriere concurs | Documente


Concurs Național de Interpretare Instrumentală și Arte Vizuale (clasele V-VIII)

Formular înscriere concurs | Documente


Concurs Interpretare Instrumentală cu participare internațională, ediția a XXX-a, 23-25 mai 2024 (clasele I-IV)

Şcoala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice din Sighetu Marmaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş organizează cea de-a XXX-a ediţie a Concursului de Interpretare Instrumentală cu participare internaţională, care se adresează elevilor instrumentişti din clasele I-IV. Prin acest concurs se urmăreşte stimularea şi popularizarea tinerelor talente, precum şi cunoaşterea de către elevi a celor mai valoroase creaţii româneşti şi universale.


Ordinea intrării în concurs

Pian | Cordari | Instrumente de suflat


Condiţii de participare

Muzică

 • fiecare şcoală va participa cu un număr de elevi în urma preselecţiei făcute la nivelul acesteia;
 • concurenţii vor aborda un repertoriu din două piese diferite ca stil,  gen,  formă şi caracter şi se adresează tuturor instrumentelor care se predau la clasele I-IV;
 • repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie;
 • pentru fiecare concurent din clasele I-IV sunt alocate 10 minute;
 • concurenţii se vor prezenta în concurs cu acompaniator propriu;
 • înscrierea la concurs se face pe baza formularului de înscriere disponibil on-line la adresa https://bit.ly/sighet-primar-2024
 • formularul de înscriere va fi completat corect, fără omisiuni până la data de 10 mai 2024
 • nu se percepe taxa de participare
 • completarea incompletă a formularului de înscriere (inclusiv a timpului alocat pieselor) atrage după sine neacceptarea candidatului în concurs
 • copiile după partituri se vor prezenta juriului, înainte de evoluția fiecărui concurent
 • cheltuielile de cazare si masa, precum şi cheltuielile legate de transport vor fi suportate de către concurenți

Juriul concursului

Juriul concursului va fi alcătuit din profesori de specialitate de la şcolile şi liceele participante. Şcoala organizatoare se obligă să anunţe din timp şcoala sau liceul care trebuie să desemneze un membru al juriului. Jurizarea este onorifică, în funcţie de fondurile băneşti se vor acorda indemnizaţii de jurizare.

Evaluarea candidaţilor se va face cu note de la 10 la 1 pe baza următoarelor criterii:

 • realizarea artistică;
 • realizarea tehnică;
 • personalitatea interpretului.

Notarea se face individual, pe fişa de notare. Nota finală rezultată din media notelor acordate la cele trei criterii. Profesorii care au elevi participanţi la concurs nu-şi vor nota proprii elevi, responsabilitatea revenind în acest caz celorlalţi membri. Se acordă premiile I, II şi III, precum şi menţiuni la fiecare clasă şi secţiuni de instrumente. Premiile vor consta din diplome. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestare.

Pe timpul desfăşurării concursului, şcoala organizatoare va asigura spaţiul necesar pentru studiul individual al concurenţilor. În preziua concursului se va asigura accesul tuturor concurenţilor în sala „Monica Chifor ” pentru repetiţii, câte 3 minute/concurent.

Director concurs: prof. Muntean Ioan

Secretar concurs: Trifoi Marioara

Informaţii suplimentare la telefon 0262 311 743


Documente


Concurs Național de Interpretare Instrumentală și Arte Vizuale cu participare internațională, ediția a XXX-a, 23-25 mai 2024 (clasele V-VIII)

Şcoala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice din Sighetu Marmaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş organizează cea de-a XXX-a ediţie a Concursului Național de Interpretare Instrumentală si de Arte Vizuale cu participare internaţională, cuprins în Calendarul concursurilor naționale școlare al Ministerului Educaţiei, fără finanțare, an școlar 2023-2024, la litera P, poziția 10, conform adresei nr. 24.750 / 29.01.2024. Concursul se adresează elevilor instrumentişti şi plasticieni din clasele V-VIII. Prin acest concurs se urmăreşte stimularea şi popularizarea tinerelor talente, precum şi cunoaşterea de către elevi a celor mai valoroase creaţii româneşti şi universale.


Ordinea intrării în concurs:

Pian | Cordari | Instrumente de suflat


Condiţii de participare

Muzică

 • fiecare şcoală va participa cu un număr de elevi în urma preselecţiei făcute la nivelul acesteia
 • concurenţii vor aborda un repertoriu din două piese diferite ca stil,  gen,  formă şi caracter şi se adresează tuturor instrumentelor care se predau la clasele V-VIII
 • repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie
 • pentru fiecare concurent V-VIII sunt alocate 15 minute
 • concurenţii se vor prezenta în concurs cu acompaniator propriu
 • înscrierea la concurs se face pe baza formularului de înscriere disponibil on-line la adresa https://bit.ly/sighet-gimnaziu-2024
 • formularul de înscriere va fi completat corect, fără omisiuni până la data de 10 mai 2024
 • nu se percepe taxa de participare
 • completarea incompletă a formularului de înscriere (inclusiv a timpului alocat pieselor) atrage după sine neacceptarea candidatului în concurs
 • copiile după partituri se vor prezenta juriului, înainte de evoluția fiecărui concurent
 • cheltuielile de cazare si masa, precum şi cheltuielile legate de transport vor fi suportate de către concurenți

Juriul concursului

Juriul concursului va fi alcătuit din profesori de specialitate de la şcolile şi liceele participante. Şcoala organizatoare se obligă să anunţe din timp şcoala sau liceul care trebuie să desemneze un membru al juriului. Jurizarea este onorifică, în funcţie de fondurile băneşti se vor acorda indemnizaţii de jurizare.

Evaluarea candidaţilor se va face cu note de la 10 la 1 pe baza următoarelor criterii:

 • realizarea artistică;
 • realizarea tehnică;
 • personalitatea interpretului.

Notarea se face individual, pe fişa de notare. Nota finală rezultată din media  notelor acordate la cele trei criterii. Profesorii care au elevi participanţi la concurs nu-şi vor nota proprii elevi, responsabilitatea revenind în acest caz celorlalţi membri. Se acordă premiile I, II şi III, precum şi menţiuni la fiecare clasă şi secţiuni de instrumente. Premiile vor consta din diplome. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestare.

Pe timpul desfăşurării concursului, şcoala organizatoare va asigura spaţiul necesar pentru studiul individual al concurenţilor. În preziua concursului se va asigura accesul tuturor concurenţilor în sala „Monica Chifor ” pentru repetiţii, câte 3 minute/concurent.


Arte Vizuale

Secțiunea Arte Vizuale se adresează elevilor din clasele V–VIII, propunându-și să promoveze lucrările individuale ale elevilor.

Participanții vor fi înscriși la una din următoarele secțiuni: clasa a V-a – a VI-a; clasa a VII-a – a VIII-a și încadrate ca tehnică de lucru în: Pictură, Grafică sau Colaj.

Tematica abordată este la alegerea elevilor și are menirea de a pune în valoare potențialul creativ și inovarea în exprimarea artistico-plastică a elevilor.

Înscrierea la concurs se face de către cadrul didactic coordonator. Fiecare lucrare va avea pe verso scris lizibil: numele și prenumele autorului, clasa, tehnica, numele îndrumătorului, e-mailul și numărul de telefon al acestuia, școala de proveniență, localitatea, județul și țara.

Formatul acceptat al lucrărilor este A4, A3.

Expedierea lucrărilor se va face până la data de 10 mai 2024 pe adresa școlii:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CU PROGRAM SUPLIMENTAR DE MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE

str. Mihai Eminescu, nr. 6, cod poştal 435500

localitatea: Sighetu Marmației, județul: Maramureș, România

Toate creațiile participante la concurs nu se vor returna.

Lucrările vor fi jurizate de specialiști în domeniul artelor plastice.

Nu se percepe taxă de înscriere, premiile vor consta în diplome.

Director concurs: prof. Muntean Ioan

Secretar concurs: Trifoi Marioara

Informaţii suplimentare la telefon 0262 311 743


Documente