Despre noi

Actuala şcoală gimnazială cu program suplimentar de muzică şi arte plastice şi-a deschis porţile în anul şcolar 1960-1961 prin decizia Consiliului Popular al regiunii Maramureş. Acest lucru a fost posibil datorită demersurilor făcute de doamna Răcuciu Terezia care a fost investită în funcţia de director. Din lipsa spaţiului, instituţia nou înfiinţată a funcţionat doi ani în localul Şcolii Populare de Artă de pe lângă Casa de Cultură cu un număr de 10 profesori şi 115 elevi.

În actuala clădire instituţia funcţionează din data de 15 septembrie 1962. Acest lucru a fost posibil prin cedarea spaţiului de la etajul al actualei clădiri de către Şcoala generală cu clasele I-VIII nr. 2. La parter funcţiona grădiniţa nr.2. Cu timpul a crescut numărul de elevi, iar spaţiul nu a mai fost suficient pentru desfășurarea procesului de educaţie muzicală. La 1 septembrie 1970 se eliberează parterul de către grădiniţa nr. 2. Sub conducerea profesorului Pop Gheorghe, numit director, şcoala intră într-o nouă organizare menită să creeze condiţii pentru studiul instrumentelor. S-au creat cabinete propice desfăşurării actului artistic. În continuare instituţia a funcţionat cu autonomie totală până în anul 1980, an în care s-a pus problema desfiinţării. Conducerea inspectoratului școlar județean a găsit soluţia de afiliere la Şcoala generală nr. 2, unde școala de muzică a funcţionat timp de 2 ani. În anul 1982, prin decizia Inspectoratului Şcolar Judeţean instituţia a fost desprinsă de Şcoala generală nr. 2 şi afiliată Liceului Pedagogic. Anul 1989 a găsit școala în această formulă.

Din ianuarie 1990 direcţiunea şcolii a fost girată de profesorul Paraschiv Nicolae. S-a creat ideea că  afilierea din anul 1982 a claselor de muzică la Liceul Pedagogic nu mai era oportună. În consecinţă s-a întocmit un memoriu prin care s-a solicitat Inspectoratului Şcolar Judeţean desprinderea claselor de muzică de Liceul Pedagogic şi reînfiinţarea Şcolii generale cu profil suplimentar de Muzică şi Arte Plastice de sine stătătoare. Rezultatul a fost că, prin Dispoziţia nr. 1593/18 iulie 1994 a Inspectorului Şcolar Județean Maramureș şi începând cu anul şcolar 1994-1995 se reînfiinţează instituţia actuală prin desprinderea claselor cu profil de muzică de la Liceul Pedagogic Sighet. Tot în anul şcolar 1994-1995 ni s-au afiliat clasele de arte plastice, clase înfiinţate cu doi ani în urmă şi care funcţionau sub egida Şcolii “George Coşbuc”. Contabilitatea instituției  nou înfiinţate a rămas pe mai departe la Liceul Pedagogic. În urma discuţiilor avute cu personalul sectorului contabil, discuţii care se purtau pe marginea repartizării nejuste  a bugetului pentru şcoala noastră, s-a întocmit un nou memoriu în care s-a cerut desprinderea resortului contabil al instituţie de cel al Liceului Pedagogic şi ataşarea la Centrul de Execuţie Bugetară Sighet, lucru care s-a realizat în urma Dispoziţiei nr. 91/25.03.1996, începând cu data de 1 aprilie 1996. Școala a funcţionat ca instituţie de sine stătătoare cu program suplimentar de muzică şi arte plastice până în anul 2017, când, de la data de 1 septembrie școala a fost afiliată ca structură la Școala Gimnazială „Dr. Ioan Mihalyi de Apșa” Sighetu-Marmației. În urma demersurilor făcute de către conducerea școlii, profesori, părinți și elevi, din 1 septembrie 2018 școala redevine unitate de sine stătătoare, fiind numit în funcția de director domnul profesor Muntean Ioan. În perioada 18 aprilie 2022 – 31 august 2023, în funcția de director a fost doamna prof. Mandra Mariana, iar din 1 septembrie 2023 directorul școlii este domnul profesor Muntean Ioan.

Şcoala noastră acordă educaţie muzical-instrumentală şi plastică elevilor din ciclul primar şi gimnazial şi educaţie plastică elevilor din ciclul gimnazial. Elevii care frecventează cursurile artistice ale şcolii noastre, studiază cultura generală la şcolile municipiului şi din vecinătate pe o rază de 80 km. Faptul că elevii din afara municipiului Sighetu-Marmației sunt navetişti nu constituie un impediment în frecventarea cu regularitate a cursurilor şcolii noastre. Şcoala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice Sighetu-Marmației îşi are locul şi rolul sau bine definit în comunitatea locală. Instituția reprezintă un promotor al culturii la nivel de Sighet, fiind o şcoală etalon şi o şcoală unicat, care pregăteşte şi modelează artistic elevii care îi calcă pragul.