Concurs de Interpretare Instrumentală, ediția a XXVII-a (2019)

Concurs de Interpretare Instrumentală și Arte Vizuale, ediția XXVII-a, 23-25 mai 2019

Şcoala Gimnazială cu Program Suplimentar de Muzică şi Arte Plastice din Sighetu Marmaţiei şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş organizează cea de-a XXVII – a ediţie a Concursului de Interpretare Instrumentală si de Arte Vizuale cu participare internaţională, care se adresează elevilor instrumentişti din clasele I – VIII şi elevilor plasticieni din clasele V-VIII. Prin acest concurs se urmăreşte stimularea şi popularizarea tinerelor talente, precum şi cunoaşterea de către elevi a celor mai valoroase creaţii româneşti şi universale.

Rezultatele concursului

Gala concursului

Alte documente

Condiţii de participare

Muzică

 • fiecare şcoală va participa cu un număr de elevi în urma preselecţiei făcute la nivelul acesteia;
 • concurenţii vor aborda un repertoriu din două piese diferite ca stil,  gen,  formă şi caracter şi se adresează tuturor instrumentelor care se predau la clasele I-VIII;
 • repertoriul de concurs va fi interpretat integral din memorie;
 • pentru fiecare concurent din clasele I-IV sunt alocate 10 minute;
 • pentru fiecare concurent din clasele V-VIII sunt alocate 15 minute;
 • concurenţii se vor prezenta în concurs cu acompaniator propriu;
 • înscrierea la concurs se face pe baza fişei de înscriere şi va fi trimisă până la data de 5 mai 2019 pe adresa: ŞCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE, str. Mihai Eminescu, nr. 6, Sighetu Marmaţiei, cod poştal 435500, judeţul Maramureş. Este de preferat ca fişa de înscriere să fie trimisă prin e-mail la adresa smapsigh@yahoo.com
 • fişa de înscriere se completează cu majuscule, fără omisiuni. În plus, datorită faptului că avem implementată o aplicaţie pe calculator pentru evidenţa şi notarea concurenţilor, precum si tipărirea diplomelor şi a pliantelor se va completa şi  trimite obligatoriu tabelul de înscriere în format excel. Fișele de înscriere precum și tabelul anexat vor fi completate la calculator, numele compozitorului va fi trecut în întregime.
 • nu se percepe  taxa de participare.
 • trimiterea incompletă a documentelor de înscriere (inclusiv a timpului alocat pieselor) atrage după sine neacceptarea candidatului în concurs;
 • copiile după partituri se vor prezenta juriului, înainte de evoluția fiecărui concurent;
 • cheltuielile de cazare si masa, precum şi cheltuielile legate de transport vor fi suportate de către concurenţi.
 • Din cauza spaţiului restrâns, şcoala organizatoare nu asigură cazarea pentru aparţinători.

Juriul concursului

Juriul concursului va fi alcătuit din profesori de specialitate de la şcolile şi liceele participante. Şcoala organizatoare se obligă să anunţe din timp şcoala sau liceul care trebuie să desemneze un membru al juriului. Jurizarea este onorifică, în funcţie de fondurile băneşti se vor acorda indemnizaţii de jurizare.

Evaluarea candidaţilor se va face cu note de la 10 la 1 pe baza următoarelor criterii:

 • realizarea artistică;
 • realizarea tehnică;
 • personalitatea interpretului.

Notarea se face individual, pe fişa de notare. Nota finală rezultată din media  notelor acordate la cele trei criterii. Profesorii care au elevi participanţi la concurs nu-şi vor nota proprii elevi, responsabilitatea revenind în acest caz celorlalţi membri. Se acordă premiile I, II şi III, precum şi menţiuni la fiecare clasă şi secţiuni de instrumente. Premiile vor consta din diplome. Decizia juriului este definitivă şi fără drept de contestare.

Pe timpul desfăşurării concursului, şcoala organizatoare va asigura spaţiul necesar pentru studiul individual al concurenţilor. În preziua concursului se va asigura accesul tuturor concurenţilor în sala „Monica Chifor ” pentru repetiţii, câte 3 minute/concurent.

Foarte important: concurenţii care la festivitatea de decernare a premiilor nu vor fi prezenţi în sală, vor fi descalificaţi!

Arte Vizuale

Secţiunea Arte Vizuale, se adresează elevilor din clasele V – VIII, propunându-şi să promoveze, prin lucrări individuale sau de grup, elevii şi îndrumătorii lor.

Tematica şi tehnicile de exprimare nu sunt supuse nici unei restricţii. Relevaţi potenţialul de creativitate şi de înnoire în exprimare artistico– plastică.

Seriozitatea şi responsabilitatea selecţiei materialelor revine în primul rând expeditorilor. În acest sens, vă rugăm ca materialele să nu depăşească  4 mp, în urma panotării. Pentru lucrări în tehnici convenționale, nu este necesară înrămare sau passepartout, decât doar pentru eventualele lucrări foto sau dacă au un concept special.

Expedierea lucrărilor să fie făcută până la data de 5 mai 2019.

Cu tot respectul pentru lucrări şi autorii lor, precum şi la alte concursuri, lucrările vor rămâne în arhiva şcolii.

Lucrările vor avea pe verso scris lizibil: numele şi prenumele autorului, clasa, titlul lucrării, tehnica şi numele îndrumătorului.

Nu se percepe taxă de participare, premiile vor consta în diplome.

În speranţa unei colaborări fructuoase, vă mulţumim anticipat şi vă dorim succes.

Director concurs: prof. Muntean Ioan

Secretar concurs: Trifoi Marioara

Informaţii suplimentare la telefon 0262 311 743

Documente