Examene Pian semestrul II, iunie 2019

Sala Dinu Lipatti

Joi, 6 iunie 2019

  • ora 13 – clasa a V-a
  • ora 14 – clasa a VI-a
  • ora 15 – clasa a VII-a

Luni, 10 iunie 2019

  • ora 13 – clasa a II-a
  • ora 14 – clasa a III-a
  • ora 15 – clasa a IV-a